แสดงรายชื่อโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเชื้อในช่องปากจากสารสกัดพืชพื้นถิ่นบางชนิดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
2การศึกษาประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากตะลิงปลิงเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coliชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
3ผลของ BAP (6-Benzylaminopurine) ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce.) ในสภาพปลอดเชื้อชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
4การศึกษาปัจจัยการพองตัวของเมล็ดแมงลักและการประยุกต์ใช้ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
5การจำแนกแอคติโนมัยซีสจากมูลไส้เดือนโดยวิธีการทางโมเลกุลและลักษณะสัณฐานวิทยา เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
6การศึกษาหาความเข้มข้นของสารละลายไฮเตอร์ที่เหมาะสมต่อการฟอกเชื้อต้นพรมออสเตรเลียชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
7การศึกษาตารางชีพของหนอนไหม (Bombyx mori) สายพันธุ์นางน้อย ศรีษะเกษ 1ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
8การศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำมูลวัวนมกับน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นสลัดคอส ปารีสไอส์แลนด์ด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
9การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกจากกาบมะพร้าวและป่านศรนารายณ์ ที่ผสมน้ำยางพาราพันธุ์ 600ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
10การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากใบสะระแหน่และใบฝรั่งเพื่อชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
11ปุ๋ยน้ำจากผักตบชวาในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
12ศึกษาประสิทธิภาพสารเร่งรากจากหัวไชเท้าที่มีผลต่อการงอกของต้นกล้าข้าวพันธุ์กข12 (หนองคาย80)ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
13การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
14การศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหญ้าแห้วหมู ใบสาบเสือ ใบฝรั่ง ใบบัวบก และหยวกกล้วยต่อการแข็งตัวของเลือดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
15ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดแมลงหวี่ขาวในต้นปอเทือง ด้วยสารสกัดชีวภาพใบตดหมูตดหมา ดาวเรือง และสะเดาไทยชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
16การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาส้มเขียวหวานชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
17การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ของสารสกัดจากเปลือกพืชตระกูลส้มชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
18การศึกษาสมบัติบางประการของสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
19การผลิตกรดแลคติกในน้ำทิ้งขนมจีนโดยใช้แลคติกแบคทีเรียจากน้ำปลาส้มชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
20การศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อน้ำหนักและอัตราการวางไข่ของจิ้งหรีด ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
21การศึกษาฤทธิ์ของสารประกอบเอสเทอร์ของสารสกัดหยาบปาล์มน้ำมันในการยับยั้งเชื้อราในข้าวโพดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
22การดูดซับสีย้อมด้วยเส้นใยพืชปกติและเส้นใยพืชปรับสภาพชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
23นวัตกรรมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อการอนุบาลลูกปลากัดชีววิทยาโปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
24ปริมาณฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเซริซินจากรังไหมต่างสายพันธุ์ชีววิทยาโปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
25ศึกษาชีววิทยาของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza) ที่เพาะเลี้ยงแบบแบ่งชั้นและการนำไปใช้พัฒนาการเจริญเติบโตของปลาดุก (Clarias batrachus)ชีววิทยาโปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
26สารเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า ชีววิทยาโปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
27การตรวจสอบสารฟอกขาวในอาหารโดยใช้สารสกัดจากเปลือกแก้วมังกร ดอกอัญชัน และใบหัวใจสีม่วงชีววิทยาโปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
28การคัดแยกแบคที่เรียแลคติกและใช้เป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักโยเกิร์ตชีววิทยาโปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
29ผลของการใช้ปูนแดงกับสารสกัดจากใบโหระพาและปูนแดงผสมกับสารสกัดจากใบกระเพราแดง ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายชีววิทยาโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
30ผลของสารสกัดจากพืชร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนในการกำจัดหอยเชอรี่และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวชีววิทยาโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
31น้ำเสียเป็นน้ำใสไร้กลิ่นไม่ พึงประสงค์ชีววิทยาโปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
32พลาสติกชีวภาพจากกระบวนการหมักเเบบคอมบูชา(Kombucha)ชีววิทยาโปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
33การศึกษาสารสกัดฮอร์โมนหยาบจากพืชที่มีผลต่อผักกวางตุ้งชีววิทยาโปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
34การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินปลูกผสมแหนแดงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งชีววิทยาโปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
35การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดประดู่ป่าชีววิทยาโปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
36การศึกษาผลการสกัดสารจากก้านใบพลูด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราAspergillus flavus.ชีววิทยาโปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
37การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในดินไบโอชาร์ ชีววิทยาโปสเตอร์นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
38การศึกษาเปรียบเทียบสารเคลือบผิวที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศชีววิทยาโปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
39การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชระหว่างแสงจากธรรมชาติและแสงจากหลอดไฟLEDชีววิทยาโปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
40การศึกษาผลของสารเคลือบจากฝักคูณ ผักแก่นขม และดอกขี้เหล็กที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิชีววิทยาโปสเตอร์นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
41การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคผลเน่าในแตงโมชีววิทยาโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
42การสกัดหยาบแทนนินจากใบหูกวางบำบัดน้ำทิ้งชีววิทยาโปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
43อุณหภูมิที่มีผลต่อการชะลอกระบวนการเมตาบอลิซึมของกล้วยหอมทองชีววิทยาโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
44การศึกษาผลของการตัดใบข้าวต่อจำนวนต้นต่อกอของข้าว และผลผลิตข้าวชีววิทยาโปสเตอร์หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
45การพัฒนาวัสดุชะลอการสุขของกล้วยจากเส้นใยต้นธูปฤษีชีววิทยาโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
46การศึกษาโครงสร้างบัวชนิดต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์แพแบกสัมภาระของผู้ประสบภัยน้ำท่วมชีววิทยาโปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
47เปรียบเทียบปริมาณ CMC และคุณภาพของพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวาและเปลือกทุเรียนชีววิทยาโปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
48การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้ชีววิทยาโปสเตอร์เลยพิทยาคมDownloadDownload
49เปลือกผลไม้ช่วยลดโรคนิ่วในไตชีววิทยาโปสเตอร์เลยพิทยาคมDownloadDownload
50การศึกษาสมบัติและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบสารสกัดหยาบจากกานพลูในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum musae เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองชีววิทยาโปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
51การศึกษาการเจริญเติบโตของผักคะน้า โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมูลแพะและเปลือกสับปะรดชีววิทยาโปสเตอร์หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
52Comparison of the effectiveness of Azolla species on organic matter in Thai jasmine rice 105 paddy soilชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
53การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียบาสเซียน่าในการกำจัดแมลงสาบชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
54รถเข็นกายภาพบำบัดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
55การศึกษากลไกการแตกของฝักต้นเทียนไทยชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)กัลยาณวัตรDownloadDownload
56The study of antibacterial in chili pepper and pepper extract.ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เลยพิทยาคมDownloadDownload
57ตรวจสอบรอยลายนิ้วมือด้วยผงถ่านไม้ในท้องถิ่นชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
58สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมันเทศสีม่วงชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สตรีศึกษาDownloadDownload