แสดงรายชื่อโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1กระดาษจากธูปฤาษีสำหรับประยุกต์ใช้ในการดูดซับน้ำมันเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
2การพัฒนาสารเคลือบจากยางไม้ผสมสารออกฤทธิ์จากเสลาต่อการกระตุ้นการงอกราก และกำจัดเพลี้ยในท่อนมันสำปะหลังเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
3การสังเคราะห์ปุ๋ยไคโตซานไฮโดรเจล ผลิตจากเกล็ดปลานิลเพื่อควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยฟอสเฟตเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
4ผลของปริมาณกลีเซอรีนต่อสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพจากไส้คล้าเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
5การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดเส้นใยสบู่นาโน เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
6การเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่มีรูพรุนโดยใช้ผงฝุ่นจากธรรมชาติเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
7การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดรังแคของน้ำซาวข้าวและน้ำมะกรูดเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
8การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากใบชะพลูเพื่อยับยั้งแบคทีเรียเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
9ชนิดของหน้าแป้งต่อความยืดหยุ่นของ TPSเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
10การเปรียบเทียบฉนวนเก็บความร้อนในกระติบข้าวเหนียวระหว่างหญ้าคากับผ้าขาวบางเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
11การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากพืชที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราของพริกเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
12 การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาในการชะลอการสุกของมะม่วงเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
13การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจกโดยสารเคมีรอบตัวเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
14เครื่องบำบัดสารลดแรงตึงผิวชนิด LAS ในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยแกลบดำเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
15ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมด้วยแกลบเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
16การสกัดและเปรียบเทียบปริมาณของแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียว ข้าวเจ้า อ้อยและมันสำปะหลังเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
17ศึกษาการเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระในยอดขี้เหล็กและยอดมะรุมเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
18การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของชีวมวลอัดแข็งจากวัสดุเหลือทิ้งเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
19ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบพลู ต่อการยับยั้งเชื้อขอบใบแห้ง Xanthomonas oryzae pv. Oryzaeเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
20การศึกษาการสกัดเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นไคติน-ไคโตซานของเปลือกหอยขม เปลือกหอยลาย และเปลือกหอยหวานเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
21การพัฒนาโคลนหมักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
22การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนของตะกั่วในน้ำระหว่างแหนแดง และแหนเป็ดใหญ่เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
23ศึกษาการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันจากสารสกัดเปลือกหัวหอม ด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
24การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการจับตัวของน้ำยางพาราและการเกิดเชื้อราบนยางแผ่น เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
25การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางด้วยเอทานอล 80% เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
26การศึกษาการลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ต้มสด เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
27การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของสารตัวเติมหญ้าคาที่เผาที่อุณหภูมิแตกต่างกันกับเขม่าดำในผลิตภัณฑ์ยางพาราเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
28ศึกษาประสิทธิภาพการล้างสารเคมีของน้ำยาล้างผักจากน้ำหมักชีวภาพ NPJเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
29การผลิตเพคตินจากเครือหมาน้อย Cissampelos pareira L.เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
30การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดชีวภาพจากแผ่นฟิล์มชีวภาพในการหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาความเข้มข้นของคอปเปอร์ (II) ไอออนเคมีโปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
31การพัฒนากระบวนการย้อมเส้นไหมและการปรับปรุงสภาพพื้นที่ผิวตัวดูดซับในการย้อมสีจากดอกบัวเคมีโปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
32การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลีนในน้ำแช่หมึกกล้วยด้วยโปรแกรมอิมเมจ เจเคมีโปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
33การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร เคลือบเปลือกผลไม้เพื่อชะลอการเน่าเสียเคมีโปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
34อุปกรณ์ชาร์จแบตจากสารอิเล็กโทรไลต์ในหยวกกล้วยน้ำว้าเคมีโปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
35การศึกษาปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากกากกาแฟกับกรดซัลฟิวริกเคมีโปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
36การศึกษาสารช่วยย้อม (มอร์แดนท์) ในการสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดเคมีโปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
37การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดเหาระหว่างใบน้อยหน่ากับเมล็ดน้อยหน่าเคมีโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
38การสร้างไม้ดามทางการแพทย์จากโฟมพอลิสไตรีนเคมีโปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
39การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดฟอร์มิกในน้ำหมักมะละกอและน้ำหมักสับปะรด ที่ช่วยในการแข็งตัวของยางพาราเคมีโปสเตอร์เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
40การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอความคล้ำของกล้วย ด้วยเปลือกไข่และเปลือกกุ้งเคมีโปสเตอร์เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
41ศึกษาการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านสารแอนติออกซิแดนท์ในใบพลูด้วยตัวทำละลายต่างชนิดเคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
42การสกัดสีจากพืชธรรมชาติด้วยสารเร่งติดสีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคมีโปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
43การตรวจสอบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์เคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
44การวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์ สารกันรา และสารฟอกขาว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และการสกัดสารที่มีฤทธิ์ในการยืดอายุอาหารจากต้นพะยอมเคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
45การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มสีธรรมชาติจากขมิ้นด้วยแป้งผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลังโดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์เคมีโปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
46แผ่นพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อยเพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์เคมีโปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
47การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้ำสังเคราะห์โดยใช้ลูกบอลไฮโดรเจลที่ผสมกับพืชตระกูลผักชีเคมีโปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
48การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงด้วยสารสกัดจากต้นแสยกเคมีโปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
49การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบเนียมหอมเคมีโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
50การศึกษาประสิทธิภาพ​ผงหมักหมูจากพืชสมุนไพร​ในท้องถิ่นเคมีโปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
51การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติเคมีโปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
52ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
53กระดาษกันน้ำทนไฟเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
54การดูดซับโลหะหนักด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุด เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
55การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และตะลิงปลิงเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
56การเปรียบเทียบสารสกัดจากขิง สารสกัดจากใบมะกรูดและสารบอแรกซ์ในการยืดอายุการเก็บรักษาของลูกชิ้นเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
57ผงชูรสเทียมจากใบไชยาเพื่อสุขภาพเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
58ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารสกัดโปรตีนจากปลาร้าเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)อนุกูลนารีDownloadDownload