แสดงรายชื่อโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1ระบบ IOT ช่วยเหลือและวิเคราะห์สภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
2Pluk Kla (ระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ) คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
3การประดิษฐ์ และศึกษาประสิทธิภาพถุงมือแปลภาษามือสำหรับผู้พิการทางการพูด และภาษาโดยใช้เซนเซอร์วัดแรงกดทับ และเซนเซอร์วัดแรงบิดงอคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
4เว็บแอปพลิเคชันวันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
5การพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรสิ่งเพื่อการปลูกไม้ประดับแบบไฮโดรโปนิกส์คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
6แอปพลิเคชั่น Easy Parking เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหาที่จอดรถคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
7เครื่องวัดค่าความจุความร้อนจำเพาะในของเหลว.คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
8PM box กล่องตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
9หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารอัตโนมัติคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
10ปลดล็อคประตูด้วยระบบตรวจจับลายนิ้วมือคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
11การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ตอบโต้อัตโนมัติด้วย Dialogflowคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
12แอปส์ปลูกผักสำหรับครัวเรือนคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
13กล่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
14ก๊อกน้ำอัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
15Line Official Account โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
16การพัฒนาระบบ Aquaponic ควบคุมระยะไกลด้วย Arduinoคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
17การพัฒนาระบบจดจำใบหน้าด้วยภาษา Python OpenCV คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
18เครื่องอบแห้งอัจฉริยะ 2 in 1คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
19สถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
20เครื่องตรวจจับการเข้า-ออกภายในคอกของสัตว์เลี้ยงคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
21เครื่องเก็บแปรงสีฟันและฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติโดยใช้แสง UVคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
22โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
23เครื่องแจ้งเตือนการควบคุมปริมาณน้ำเกลือใกล้หมดคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
24ระบบให้คำปรึกษา​ของนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
25ระบบเก็บข้อมูลอุณหภูมิของผู้เข้าใช้สถานที่คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
26เว็บแอปพลิเคชันระบบชำระเงินออนไลน4ในโรงเรียนคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
27ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
28การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาเครื่องดักจับและกรองควันพิษอัตโนมัติคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
29เเปลงผักอัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
30การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความเป็น กรด - เบส และปริมาณคลอรีนในสารละลายคอมพิวเตอร์โปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
31อุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา คอมพิวเตอร์โปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
32การพัฒนาระบบสมัครสอบออนไลน์คอมพิวเตอร์โปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
33การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเซต ในรูปแบบARคอมพิวเตอร์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
34ระบบรดน้ำและควบคุมการรับแสงพืชอัตโนมัติคอมพิวเตอร์โปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
35เกมเจี๊ยบสาวคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
36Smart door lock with RFID and face detection systemคอมพิวเตอร์โปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
37ตัวหนีบผ้าระบบหมุนคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
38เครื่องพยากรณ์สภาพดินผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Arduinoคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
39การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเครื่องวัดสแกนอุณหภูมิคอมพิวเตอร์โปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
40การพัฒนาอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตาโดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์โปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
41ระบบเฝ้าระวังการให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยคอมพิวเตอร์โปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
42อุปกรณ์สื่อสารขอความช่วยเหลือของผู้ป่วยโรคอัมพาตเบลล์ คอมพิวเตอร์โปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
43อุปกรณ์ช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางภายในอาคารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
44ระบบแจ้งเตือนความเร็วอัจฉริยะคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload