แสดงรายชื่อโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1อุปกรณ์ดักจับฝุ่นจำลองแบบจากต้นหยาดน้ำค้างสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
2การตรวจสอบโลหะหนักที่สะสมในพืชน้ำ สัตว์น้ำ น้ำและตะกอนดินในโครงการคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ดสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
3การศึกษาและพัฒนาวัสดุเลียนแบบพฤติกรรมเฟิร์นกระปรอกเล็กเพื่อเก็บกักน้ำสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
4การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายพันธุ์ของแหนแดง ที่มีผลต่ออินทรียวัตถุในนาข้าวหอมมะลิ 105สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
5การพัฒนาคุณสมบัติหน่วงไฟ ต้านการพองตัวและยับยั้งเชื้อราของไม้อัดจากก้อนเห็ดเหลือใช้สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
6การดูดซับสีย้อมผ้าและตะกั่วในน้ำเสียด้วยอนุภาคซิลิกาเมโซพอร์สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
7การสลายสีย้อมเมทิลออเรนจ์โดยใช้วัสดุคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์/คาร์บอนควอนตัมดอท (ZnO/CQDs) ภายใต้แสงอาทิตย์ สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
8การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อวัสดุปลูกจากถ่านไบโอชาร์ ไฮโดรเจล แกลบดำและกากกาแฟที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพลูด่างสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
9การเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยหมักจากใบก้ามปู ใบมะขาม และใบมะขามเทศ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
10การพัฒนาการขึ้นรูปถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ความทนทานสูงด้วยเครื่องอัดถ่านแรงมือสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
11การศึกษาประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากซังข้าวโพดและเปลือกสับปะรดสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
12การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากแป้งกลอยสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
13ถุงเพาะชำชีวภาพ สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
14แผ่นซับคราบน้ำมันจากกาบกล้วยและใยมะพร้าวสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
15การศึกษาระดับความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
16พลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสของเปลือกข้าวโพดสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
17แผ่นดูดซับแรงกระแทกจากไส้ในมันสำปะหลังสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
18การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแตกยอดของผักพื้นบ้านเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
19ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยต้นธูปและเยื่อลังกระดาษสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
20การศึกษาผลของการใช้เเผ่นคลุมดินจากกากกาแฟ และเปลือกถั่ว ต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
21การประดิษฐ์เครื่องตัดขวดพลาสติกและการประยุกต์ใช้เส้นใยจากขวดพลาสติกสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
22สูตรหมักกำจัดวัชพืช สิ่งแวดล้อมโปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
23การพัฒนาเม็ดไฮโดรเจลจากยางไม้ร่วมกับสารสกัดธรรมชาติในการยับยั้งการฟักตัวของไข่ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
24ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากไคโตซานที่มีส่วนผสมของยางไม้ เพื่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในพืชวงศ์ Solanaceaeสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
25การศึกษาอัตราส่วนน้ำยาดับกลิ่นปัสสาวะจากสารในชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
26เครื่องกรองไขมัน DIYสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
27การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวกรองในการลดปริมาณแก๊สไฮโดรคาร์บอนสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
28ถุงเพาะชำต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
29ฝ้าฉนวนกันความร้อนจากกากอ้อยสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
30การศึกษาประสิทธิภาพผ้าจากเส้นใยกกรังกาและเส้นใยกล้วยน้ำว้าสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
31ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของยุงลายในการเกิดโรคไข้เลือดออก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
32พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
33การศึกษาการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้ บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
34ถ่านอัดชีวมวลสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
35การตรวจวัดสารปรอทด้วยสัญญาณ fluorescence ของ CDsสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
36การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาซิวในจังหวัดหนองบัวลำภูสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload