แสดงรายชื่อโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1นวัตกรรมเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้การเป่าลมร้อนฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
2การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพผ้าโดยวิธีการนับจำนวนเส้นด้าย ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
3ระบบแจ้งเตือนกล่องจดหมายอัตโนมัติฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
4ระบบควบคุมการเปิด/ปิดสวิทช์อัตโนมัติด้วยเสียง ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
5การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไม้ไผ่อัดจากไม้ไผ่ 3 ชนิดฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
6ร้อน เย็น เป็นไฟฟ้าฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
7อุปกรณ์ล็อกถังแก๊สปลอดภัยฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
8การศึกษาการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและคำนวณความลึกของหลุมอุกาบาตรหรือความสูงของภูเขาบนพื้นผิวของดาวพุธฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
9การศึกษาลักษณะทางกายภาพของรังปลวกเพื่อการพัฒนาอาคารลดโลกร้อนฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
10การศึกษาลักษณะความหนาและค่าดัชนีหักเหของวัตถุโปร่งใส โดยใช้หลักการการหักเหของแสงฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
11การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการ การนำความร้อนของขดลวดโลหะฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
12ศึกษาลายเส้นแกรไฟต์ของไส้ดินสอที่มีผลต่อการนำไฟฟ้าฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
13การออกแบบเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของขดลวดนิโครมนำกระแสฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
14การศึกษาและประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแคดเมียมซัลไฟด์ควอนตัมดอทเซนซิไทซ์ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
15เครื่องสูบน้ำระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำด้วยแอพพลิเคชั่นแบบพกพาฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
16การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าพลังแม่เหล็กฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
17เครื่องปอกและแยกเปลือกกระเทียมฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
18การศึกษาปรากฏการณ์เสียงจากท่อลูกฟูก ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
19การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยเศษอาหารของเครื่องย่อยเศษอาหารจากครัวเรือนฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
20การผลิตวัสดุทดแทนไม้จากกากผลปาล์มน้ำมันและแกลบข้าวฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
21ระบบควบคุมการให้น้ำและแสงสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะฟิสิกส์โปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
22การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งโดยใช้ขี้ซีฟิสิกส์โปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
23หวดนึ่งข้าวประหยัดพลังงานฟิสิกส์โปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
24การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจมของชาม Saxonฟิสิกส์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
25การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐบล็อกคอนกรีตผสมขยะพลาสติกฟิสิกส์โปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
26ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลอยและการพลิกหลุดของหลอดฟิสิกส์โปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
27อุปกรณ์ช่วยเทน้ำพลังงานเฟืองฟิสิกส์โปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
28การหาระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
29การศึกษาการสร้างอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าจากตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้ฟิสิกส์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
30การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงระหว่างขี้เลื่อยและฟางข้าวฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
31ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริคจากพลังงานความร้อน IIฟิสิกส์โปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
32การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนสู่อาคาร จากกาบไผ่ ใบไผ่และน้ำยางธรรมชาติฟิสิกส์โปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
33กล่องเก็บความเย็นพกพาฟิสิกส์โปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
34เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยวัดความชื้นจากดินฟิสิกส์โปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
35การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของแบบจำลองอาคารที่สร้างด้วยแผ่นวงกลมที่ลักษณะเหมือนกันทุกประการหลังถูกแรงมหาศาลอย่างฉับพลันในแนวตั้งฉากกับตัวอาคารกระทบฟิสิกส์โปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
36การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง กับมุมเบี่ยงเบนจากแสงเลเซอร์ฟิสิกส์โปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
37อุปกรณ์หมุนแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติฟิสิกส์โปสเตอร์เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
38ลวดตัดโฟมมหัศจรรย์ฟิสิกส์โปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
39การศึกษาพลังงานกลที่ส่งผลต่อคลื่นน้ำ ฟิสิกส์โปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
40การศึกษาประสิทธิภาพเส้นใยในการซับเสียงฟิสิกส์โปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
41การวิเคราะห์การคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในอดีตฟิสิกส์โปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
42การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นคอนกรีต และแผ่นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของยางพาราฟิสิกส์โปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
43การพัฒนาเครื่องฟักไข่ไก่ดำภูพานแบบกลับไข่อัตโนมัติฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
44เครื่องให้อาหารข้นโคนมอัตโนมัติฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
45กระศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกลของพัดลมฟิสิกส์โปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
46Harvesting Electric from Heat of Human Skin by using Flexible Thermoelectric Thin Film Deviceฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
47แผนที่ดวงจันทร์ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
48เครื่องทับกล้วยด้วยระบบนิวเมติกส์ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
49การศึกษาปัจจัยและพิสูจน​์ทฤษฎีการจมของชามSaxonกับการประยุกต์ใช้อธิบาย การจมตัวลงของเรือไททานิกฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
50แว่นตาอัจฉริยะฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
51การออกแบบเครื่องกวนมะม่วงแบบ cyclo จากทฤษฎีทอร์กวงกลมฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
52การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการจมของชามที่มีรูในของเหลวฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
53เครื่องกำจัดหนามต้นตอสามเหลี่ยมอัตโนมัติฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
54Smart Roof Smart Dryฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ผดุงนารีDownloadDownload