ลงทะเบียนโครงงาน

+ ส่งข้อมูลโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1การศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหญ้าแห้วหมู ใบสาบเสือ ใบฝรั่ง ใบบัวบก และหยวกกล้วยต่อการแข็งตัวของเลือดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
2การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า จากพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าแนบในคณิตศาสตร์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
3การแก้ปัญหารากที่สองในรูป √(a+2√b) คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)วาปีปทุมDownloadDownload
4การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเซต ในรูปแบบARคอมพิวเตอร์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
5ร้อน เย็น เป็นไฟฟ้าฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
6สารเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า ชีววิทยาโปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
7การดูดซับโลหะหนักด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุด เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
8สูตรหมักกำจัดวัชพืช สิ่งแวดล้อมโปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
9การศึกษาสารช่วยย้อม (มอร์แดนท์) ในการสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดเคมีโปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
10เว็บแอปพลิเคชันวันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
11แพลนอุดรออนไลน์ง่ายรวดเร็ว คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
12การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คณิตศาสตร์โปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
13ถุงเพาะชำชีวภาพ สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
14ระบบรดน้ำและควบคุมการรับแสงพืชอัตโนมัติคอมพิวเตอร์โปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
15หลายเหลี่ยมหลายขนาดคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
16การตรวจสอบสารฟอกขาวในอาหารโดยใช้สารสกัดจากเปลือกแก้วมังกร ดอกอัญชัน และใบหัวใจสีม่วงชีววิทยาโปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
17การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดรังแคของน้ำซาวข้าวและน้ำมะกรูดเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
18การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจมของชาม Saxonฟิสิกส์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
19การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากใบชะพลูเพื่อยับยั้งแบคทีเรียเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
20ระบบ IOT ช่วยเหลือและวิเคราะห์สภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
21การพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรสิ่งเพื่อการปลูกไม้ประดับแบบไฮโดรโปนิกส์คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
22รถเข็นกายภาพบำบัดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
23แผ่นซับคราบน้ำมันจากกาบกล้วยและใยมะพร้าวสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
24อุปกรณ์ช่วยเทน้ำพลังงานเฟืองฟิสิกส์โปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
25ถุงเพาะชำต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
26เครื่องตรวจจับการเข้า-ออกภายในคอกของสัตว์เลี้ยงคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
27อุปกรณ์ล็อกถังแก๊สปลอดภัยฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
28การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาซิวในจังหวัดหนองบัวลำภูสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
29การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดเหาระหว่างใบน้อยหน่ากับเมล็ดน้อยหน่าเคมีโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
30การหาระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
31การศึกษาการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและคำนวณความลึกของหลุมอุกาบาตรหรือความสูงของภูเขาบนพื้นผิวของดาวพุธฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
32การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และตะลิงปลิงเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
33ฝ้าฉนวนกันความร้อนจากกากอ้อยสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
34ตัวหนีบผ้าระบบหมุนคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
35เครื่องเก็บแปรงสีฟันและฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติโดยใช้แสง UVคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
36การศึกษาการสร้างอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าจากตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้ฟิสิกส์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
37โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปิยะมหาราชาลัยDownloadDownload
38การศึกษาหาความเข้มข้นของสารละลายไฮเตอร์ที่เหมาะสมต่อการฟอกเชื้อต้นพรมออสเตรเลียชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
39การศึกษาและประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแคดเมียมซัลไฟด์ควอนตัมดอทเซนซิไทซ์ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
40Harvesting Electric from Heat of Human Skin by using Flexible Thermoelectric Thin Film Deviceฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
41แผ่นพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อยเพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์เคมีโปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
42การศึกษาการสกัดเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นไคติน-ไคโตซานของเปลือกหอยขม เปลือกหอยลาย และเปลือกหอยหวานเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
43การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงระหว่างขี้เลื่อยและฟางข้าวฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดDownloadDownload
44สูตรสำเร็จในการหาจำนวนสมาชิกที่หารลงตัวด้วยจำนวนเฉพาะในแถวที่ n ของสามเหลี่ยมปาสคาลโดยใช้ระบบเลขฐานคณิตศาสตร์โปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
45เครื่องพยากรณ์สภาพดินผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Arduinoคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
46การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้ำสังเคราะห์โดยใช้ลูกบอลไฮโดรเจลที่ผสมกับพืชตระกูลผักชีเคมีโปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
47ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริคจากพลังงานความร้อน IIฟิสิกส์โปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
48การคัดแยกแบคที่เรียแลคติกและใช้เป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักโยเกิร์ตชีววิทยาโปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
49Comparison of the effectiveness of Azolla species on organic matter in Thai jasmine rice 105 paddy soilชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
50การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายพันธุ์ของแหนแดง ที่มีผลต่ออินทรียวัตถุในนาข้าวหอมมะลิ 105สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
รายการทั้งหมด : 291 รายการ