ลงทะเบียนโครงงาน

+ ส่งข้อมูลโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
51การศึกษาความยาวรอบรูปวงรีโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
52การหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่สร้างจากเลขโดด 1-9 โดยแต่ละหลักสามารถซ้ำกันได้คณิตศาสตร์โปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
53การสังเคราะห์ปุ๋ยไคโตซานไฮโดรเจล ผลิตจากเกล็ดปลานิลเพื่อควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยฟอสเฟตเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
54การสร้างไม้ดามทางการแพทย์จากโฟมพอลิสไตรีนเคมีโปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
55แอปพลิเคชั่น Easy Parking เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหาที่จอดรถคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
56การหาความสัมพันธ์ของรากสมการพหุนามดีกรี n ตัวแปรเดียว ที่อยู่ในรูป anXn + an-1Xn-1+ an-2Xn-2+…+ a1X+a0 = 0คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
57การพัฒนาคุณสมบัติหน่วงไฟ ต้านการพองตัวและยับยั้งเชื้อราของไม้อัดจากก้อนเห็ดเหลือใช้สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
58การพัฒนาโคลนหมักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
59การศึกษาปัจจัยการพองตัวของเมล็ดแมงลักและการประยุกต์ใช้ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
60การพัฒนาวัสดุชะลอการสุขของกล้วยจากเส้นใยต้นธูปฤษีชีววิทยาโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
61ผลของการใช้ปูนแดงกับสารสกัดจากใบโหระพาและปูนแดงผสมกับสารสกัดจากใบกระเพราแดง ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายชีววิทยาโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
62ผลของสารสกัดจากพืชร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนในการกำจัดหอยเชอรี่และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวชีววิทยาโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
63เครื่องสูบน้ำระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำด้วยแอพพลิเคชั่นแบบพกพาฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
64การพัฒนาเม็ดไฮโดรเจลจากยางไม้ร่วมกับสารสกัดธรรมชาติในการยับยั้งการฟักตัวของไข่ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์กัลยาณวัตรDownloadDownload
65การศึกษากลไกการแตกของฝักต้นเทียนไทยชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)กัลยาณวัตรDownloadDownload
66การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเครื่องวัดสแกนอุณหภูมิคอมพิวเตอร์โปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
67การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนสู่อาคาร จากกาบไผ่ ใบไผ่และน้ำยางธรรมชาติฟิสิกส์โปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
68ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดแมลงหวี่ขาวในต้นปอเทือง ด้วยสารสกัดชีวภาพใบตดหมูตดหมา ดาวเรือง และสะเดาไทยชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
69เครื่องทับกล้วยด้วยระบบนิวเมติกส์ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
70เกมเจี๊ยบสาวคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
71การประดิษฐ์ และศึกษาประสิทธิภาพถุงมือแปลภาษามือสำหรับผู้พิการทางการพูด และภาษาโดยใช้เซนเซอร์วัดแรงกดทับ และเซนเซอร์วัดแรงบิดงอคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
72การศึกษาลักษณะทางกายภาพของรังปลวกเพื่อการพัฒนาอาคารลดโลกร้อนฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
73การศึกษาโครงสร้างบัวชนิดต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์แพแบกสัมภาระของผู้ประสบภัยน้ำท่วมชีววิทยาโปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
74การพัฒนาอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตาโดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์โปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
75การศึกษาตารางชีพของหนอนไหม (Bombyx mori) สายพันธุ์นางน้อย ศรีษะเกษ 1ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
76ชนิดของหน้าแป้งต่อความยืดหยุ่นของ TPSเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
77น้ำเสียเป็นน้ำใสไร้กลิ่นไม่ พึงประสงค์ชีววิทยาโปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
78พลาสติกชีวภาพจากกระบวนการหมักเเบบคอมบูชา(Kombucha)ชีววิทยาโปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
79การเปรียบเทียบฉนวนเก็บความร้อนในกระติบข้าวเหนียวระหว่างหญ้าคากับผ้าขาวบางเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
80กล่องเก็บความเย็นพกพาฟิสิกส์โปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
81การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาส้มเขียวหวานชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
82เครื่องแจ้งเตือนการควบคุมปริมาณน้ำเกลือใกล้หมดคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีราชินูทิศDownloadDownload
83การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร เคลือบเปลือกผลไม้เพื่อชะลอการเน่าเสียเคมีโปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
84เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยวัดความชื้นจากดินฟิสิกส์โปสเตอร์สตรีราชินูทิศDownloadDownload
85ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากไคโตซานที่มีส่วนผสมของยางไม้ เพื่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในพืชวงศ์ Solanaceaeสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
86อุปกรณ์ดักจับฝุ่นจำลองแบบจากต้นหยาดน้ำค้างสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
87การพัฒนาสารเคลือบจากยางไม้ผสมสารออกฤทธิ์จากเสลาต่อการกระตุ้นการงอกราก และกำจัดเพลี้ยในท่อนมันสำปะหลังเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
88การดูดซับสีย้อมผ้าและตะกั่วในน้ำเสียด้วยอนุภาคซิลิกาเมโซพอร์สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
89การศึกษาสารสกัดฮอร์โมนหยาบจากพืชที่มีผลต่อผักกวางตุ้งชีววิทยาโปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
90การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ของสารสกัดจากเปลือกพืชตระกูลส้มชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
91การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินปลูกผสมแหนแดงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งชีววิทยาโปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
92การศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแบบ Logistic Growth โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
93การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าพลังแม่เหล็กฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
94การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของแบบจำลองอาคารที่สร้างด้วยแผ่นวงกลมที่ลักษณะเหมือนกันทุกประการหลังถูกแรงมหาศาลอย่างฉับพลันในแนวตั้งฉากกับตัวอาคารกระทบฟิสิกส์โปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
95การศึกษาอัตราส่วนน้ำยาดับกลิ่นปัสสาวะจากสารในชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
96การเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยหมักจากใบก้ามปู ใบมะขาม และใบมะขามเทศ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
97การศึกษาสมการเส้นขอบของชุดเส้นตรงที่มีสมบัติ P(X_I, Y_I )=A โดย P คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของคู่อันดับจำนวนจริงบวก A เป็นจำนวนจริงบวกและ X_I, Y_I คือระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y ของเส้นตรงตามลำดับคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
98ระบบเฝ้าระวังการให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยคอมพิวเตอร์โปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
99การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนของตะกั่วในน้ำระหว่างแหนแดง และแหนเป็ดใหญ่เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
100เครื่องวัดค่าความจุความร้อนจำเพาะในของเหลว.คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
รายการทั้งหมด : 291 รายการ