ลงทะเบียนโครงงาน

+ ส่งข้อมูลโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
151การผลิตกรดแลคติกในน้ำทิ้งขนมจีนโดยใช้แลคติกแบคทีเรียจากน้ำปลาส้มชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
152อุปกรณ์หมุนแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติฟิสิกส์โปสเตอร์เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
153การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจกโดยสารเคมีรอบตัวเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
154หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารอัตโนมัติคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
155การตรวจวัดสารปรอทด้วยสัญญาณ fluorescence ของ CDsสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
156การศึกษาประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากซังข้าวโพดและเปลือกสับปะรดสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
157เครื่องปลูกมันแกวจากทฤษฎีวงกลมเพื่อศึกษาหาระยะเวลาในการปลูกและปริมาตรเมล็ดที่ใช้ในการปลูกหนึ่งไร่คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
158การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดฟอร์มิกในน้ำหมักมะละกอและน้ำหมักสับปะรด ที่ช่วยในการแข็งตัวของยางพาราเคมีโปสเตอร์เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
159การตรวจสอบการสมมูลกันของประพจน์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
160การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอความคล้ำของกล้วย ด้วยเปลือกไข่และเปลือกกุ้งเคมีโปสเตอร์เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
161แผ่นดูดซับแรงกระแทกจากไส้ในมันสำปะหลังสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
162การสลายสีย้อมเมทิลออเรนจ์โดยใช้วัสดุคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์/คาร์บอนควอนตัมดอท (ZnO/CQDs) ภายใต้แสงอาทิตย์ สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
163Pluk Kla (ระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ) คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
164การศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อน้ำหนักและอัตราการวางไข่ของจิ้งหรีด ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
165การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยเศษอาหารของเครื่องย่อยเศษอาหารจากครัวเรือนฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
166การศึกษาคำตอบของระบบสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น 3 ตัวแปร คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
167การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางด้วยเอทานอล 80% เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
168การศึกษาการลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ต้มสด เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
169การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากใบสะระแหน่และใบฝรั่งเพื่อชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
170ผงชูรสเทียมจากใบไชยาเพื่อสุขภาพเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
171เครื่องกรองไขมัน DIYสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
172การศึกษาผลของสารเคลือบจากฝักคูณ ผักแก่นขม และดอกขี้เหล็กที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิชีววิทยาโปสเตอร์นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
173การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของสารตัวเติมหญ้าคาที่เผาที่อุณหภูมิแตกต่างกันกับเขม่าดำในผลิตภัณฑ์ยางพาราเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
174อุปกรณ์ชาร์จแบตจากสารอิเล็กโทรไลต์ในหยวกกล้วยน้ำว้าเคมีโปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
175การศึกษาฤทธิ์ของสารประกอบเอสเทอร์ของสารสกัดหยาบปาล์มน้ำมันในการยับยั้งเชื้อราในข้าวโพดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
176การศึกษาสมบัติและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบสารสกัดหยาบจากกานพลูในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum musae เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองชีววิทยาโปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
177การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไม้ไผ่อัดจากไม้ไผ่ 3 ชนิดฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
178อุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา คอมพิวเตอร์โปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
179ระบบแจ้งเตือนความเร็วอัจฉริยะคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
180ปุ๋ยน้ำจากผักตบชวาในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
181การออกแบบเครื่องกวนมะม่วงแบบ cyclo จากทฤษฎีทอร์กวงกลมฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
182ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
183การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐบล็อกคอนกรีตผสมขยะพลาสติกฟิสิกส์โปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
184การพัฒนากระบวนการย้อมเส้นไหมและการปรับปรุงสภาพพื้นที่ผิวตัวดูดซับในการย้อมสีจากดอกบัวเคมีโปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
185นวัตกรรมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อการอนุบาลลูกปลากัดชีววิทยาโปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
186การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้โปรแกรม GeoGebraคณิตศาสตร์โปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
187การศึกษาผลของการใช้เเผ่นคลุมดินจากกากกาแฟ และเปลือกถั่ว ต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
188การผลิตวัสดุทดแทนไม้จากกากผลปาล์มน้ำมันและแกลบข้าวฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
189การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อวัสดุปลูกจากถ่านไบโอชาร์ ไฮโดรเจล แกลบดำและกากกาแฟที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพลูด่างสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
190ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยต้นธูปและเยื่อลังกระดาษสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
191ปลดล็อคประตูด้วยระบบตรวจจับลายนิ้วมือคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
192การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคผลเน่าในแตงโมชีววิทยาโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
193เครื่องบำบัดสารลดแรงตึงผิวชนิด LAS ในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยแกลบดำเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
194กระดาษจากธูปฤาษีสำหรับประยุกต์ใช้ในการดูดซับน้ำมันเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
195สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมันเทศสีม่วงชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สตรีศึกษาDownloadDownload
196ระบบควบคุมการให้น้ำและแสงสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะฟิสิกส์โปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
197การหาสูตรพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมรูโลซคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
198การหาปริมาตรพีระมิดหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในทรงรีคณิตศาสตร์โปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
199นวัตกรรมเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้การเป่าลมร้อนฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
200การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ตอบโต้อัตโนมัติด้วย Dialogflowคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
รายการทั้งหมด : 291 รายการ