ลงทะเบียนโครงงาน

+ ส่งข้อมูลโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
251การเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่มีรูพรุนโดยใช้ผงฝุ่นจากธรรมชาติเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
252ศึกษาการเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระในยอดขี้เหล็กและยอดมะรุมเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
253อุณหภูมิที่มีผลต่อการชะลอกระบวนการเมตาบอลิซึมของกล้วยหอมทองชีววิทยาโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
254การประดิษฐ์เครื่องตัดขวดพลาสติกและการประยุกต์ใช้เส้นใยจากขวดพลาสติกสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
255การตรวจสอบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์เคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
256ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
257อนุกรมต่อยอดพิเศษคณิตศาสตร์โปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
258การวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์ สารกันรา และสารฟอกขาว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และการสกัดสารที่มีฤทธิ์ในการยืดอายุอาหารจากต้นพะยอมเคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
259ระบบแจ้งเตือนกล่องจดหมายอัตโนมัติฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
260การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของชีวมวลอัดแข็งจากวัสดุเหลือทิ้งเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
261การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
262การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและมุมเท่าคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
263เครื่องอบแห้งอัจฉริยะ 2 in 1คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
264การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียบาสเซียน่าในการกำจัดแมลงสาบชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
265วิธีหนึ่งในการเขียนกราฟพหุนามกำลังสามตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
266ศึกษาประสิทธิภาพการล้างสารเคมีของน้ำยาล้างผักจากน้ำหมักชีวภาพ NPJเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
267การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากแป้งกลอยสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
268การศึกษาการเจริญเติบโตของผักคะน้า โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมูลแพะและเปลือกสับปะรดชีววิทยาโปสเตอร์หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
269การศึกษาผลของการตัดใบข้าวต่อจำนวนต้นต่อกอของข้าว และผลผลิตข้าวชีววิทยาโปสเตอร์หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
270การศึกษาการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้ บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
271สถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
272การศึกษาประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากตะลิงปลิงเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coliชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
273วิธีการหนึ่งในการหาสามจำนวนของพีทาโกรัสคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
274การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นคอนกรีต และแผ่นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของยางพาราฟิสิกส์โปสเตอร์ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
275การพัฒนาเครื่องฟักไข่ไก่ดำภูพานแบบกลับไข่อัตโนมัติฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
276ถ่านอัดชีวมวลสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
277วิธีคิดแบบคณิตกับวิถีชีวิตของชาวนาคณิตศาสตร์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
278เครื่องให้อาหารข้นโคนมอัตโนมัติฟิสิกส์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
279กระดาษกันน้ำทนไฟเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
280ความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดและปริซึม เมื่อปริมาตรและความยาวรอบฐานเท่ากันคณิตศาสตร์โปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
281การศึกษาปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากกากกาแฟกับกรดซัลฟิวริกเคมีโปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
282กระศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกลของพัดลมฟิสิกส์โปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
283การออกแบบเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากอุณหภูมิของขดลวดนิโครมนำกระแสฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
284ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลอยและการพลิกหลุดของหลอดฟิสิกส์โปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
285สมการไดโอแฟนไทด์ 1443^x+1443^2sn^y=z^2t เมื่อ x, y, z, n, s, t เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ n ลงรอบกับ 5(mod20)คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
286การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มสีธรรมชาติจากขมิ้นด้วยแป้งผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลังโดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์เคมีโปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
287การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวกรองในการลดปริมาณแก๊สไฮโดรคาร์บอนสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
288การผลิตเพคตินจากเครือหมาน้อย Cissampelos pareira L.เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
289การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยใช้อัตราส่วนทองคำคณิตศาสตร์โปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
290ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบพลู ต่อการยับยั้งเชื้อขอบใบแห้ง Xanthomonas oryzae pv. Oryzaeเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
291เเปลงผักอัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ปทุมเทพวิทยาคารDownloadDownload
รายการทั้งหมด : 291 รายการ